Deelnemers reglement hiswa ...

Deelnemers reglement hiswa rental 3.0:

Om niet voor verrassingen te staan is hieronder het deelnemersreglement voor de verhuurbedrijven die deelnemen aan HISWA Rental 3.0 uitgewerkt.

Gewijzigd 10 maart 2020, onderdeel HISWA-RECRON i.p.v. HISWA

 • Uitsluitend watersport- en recreatiebedrijven die zijn aangesloten bij HISWA-RECRON kunnen deelnemen aan HISWA Rental.
 • HISWA Rental heeft als doel het verhuurpercentage van recreatieobjecten (o.a. bootverhuur, zeilscholen en verhuur van vakantiewoningen/appartementen aan het water, die worden verhuurd vanuit en in Nederland te verbeteren.
 • HISWA-RECRON spant zich in om HISWA Rental in nauwe samenspraak met (boot)verhuurders door te ontwikkelen.
 • De contractduur voor deelnemende verhuurders bedraagt 1 jaar en kan drie maanden voor afloop van het contract (zijnde ieder jaar uiterlijk voor 1 maart), schriftelijk/per mail worden beëindigd.
 • Zonder schriftelijke opzegging wordt het contract stilzwijgend telkens met 1 jaar verlengd.
 • De van toepassing zijnde tarieven worden jaarlijks door HISWA-RECRON vastgesteld.
 • Prijzen gelden per ingeschreven bedrijf / per onafhankelijke juridische eenheid.
 • Er wordt maximaal 1 verhuurlocatie per bedrijf ingevoerd. Meerdere locaties in overleg en tegen meerprijs.
 • De prijzen voor deelname aan HISWA Rental zijn afhankelijk van het aantal verhuurde objecten (2 meetmomenten per jaar).
 • Een overzicht van de HISWA Rental prijsstructuur is achter het gesloten deel beschreven op de website: http://verhuurders.vakantievaren.nl / kosten.
 • Restitutie van de deelnemersbijdrage aan HISWA Rental is niet mogelijk.
 • Deelnemers aan HISWA Rental nemen op hun eigen website een link op naar de websites: vakantievaren.nl, bootsurlaubholland.de/com en holidaysailing.com, dit ter versterking van de vindbaarheid van HISWA Rental.
 • Alle verhuurobjecten zijn door de verhuurder verzekerd en worden voorzien van een unieke foto en een zorgvuldige omschrijving van de voorzieningen, uitgezonderd open boten of objecten die onderling niet verschillen.
 • Verhuurders dragen zorg voor het up to date houden van de (boot)bezetting (max. 2 werkdagen).
 • De gegevens van de ingevulde boekingsformulieren voor individuele bedrijven zullen niet aan derden worden verstrekt. 
 • HISWA Vereniging zal nimmer bedrijfsgevoelige informatie die verband houdt met HISWA Rental en/of het hiermee verbonden backofficesysteem in de openbaarheid brengen. Een uitzondering hierop betreft het periodiek statistisch in kaart brengen van algemene bezettingsgraden van bootverhuurders waaruit individuele bedrijfsresultaten niet kunnen worden afgeleid.
 • De server waarop HISWA Rental draait is conform de overeenkomst tussen AddNoise en de leverancier ondermeer voorzien van een back-up server en 24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar voor het melden van storingen (Service Level Agreement niveau 1). Technisch personeel kan 24 uur per dag, 7 dagen per week, binnen maximaal 30 minuten op locatie worden ingezet. Backup gegevens op de backupserver zijn maximaal 24 uur oud en blijven tenminste 14 dagen bewaard. Ook is een extra veiligheidsprocedure tegen hacken gevolgd om de Vakantievarenwebsite en subdomeinen te beveiligen middels de installatie van een SSL (cryptografische sleutel) voor meerder domeinnamen (januari 2016). 
 • Vanaf 2017 krijgen verhuurders de mogelijkheid reviews toe te voegen aan hun eigen schepen/verhuurobjecten. De Autoriteit Consument & Markt heeft brancheorganisaties gevraagd transparant met reviews om te gaan. HISWA verhuurders geven daar invulling aan door uitsluitend reviews van klanten zo snel mogelijk te plaatsen zonder dat daarbij enige redactie wordt toegepast op de beoordeling. Klanten worden daarnaast duidelijk geinformeerd dat hun review zal worden geplaatst op de bedrijfswebsite en/of collectieve HISWA verhuurwebsites. De enige uitzondering hierop is wanneer er sprake is van onbehoorlijke zaken of obsceen taalgebruik, in dat geval zal de review niet worden geplaatst.  
 • HISWA Vereniging kan op basis van bovenstaande beveiligingsmaatregelen niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele storingen, externe aanvallen met storingen tot gevolg of het (tijdelijk) niet functioneren van HISWA Rental.
 • De deelnemers aan HISWA Rental zijn zelf verantwoordelijk voor een adequate beveiliging van hun eigen website(s). 
 • Wanneer een deelnemer dit reglement bewust niet naleeft of activiteiten ontplooit die het samenwerkingsverband aan HISWA Rental bewust negatief beïnvloedt, resulteert dit in uitsluiting van deelname aan HISWA Rental en de hiermee verbonden websites.
 • In zaken waarin bovenstaand reglement niet voorziet, bepaalt HISWA-RECRON.